Aplike sou Entènèt pou Ou Ranbousman TaksSa a ki senp taks aplikasyon an ap ap sèlman pran ou yon kèk minit pou konplete

Nou pral pwen ou nan kontak pou ane a nan tout zafè taks

Pa gen okenn ap tann yo kenbe pou zèd tan ak IRD (dènye ane yo moun yo te kenbe sou yo pou yon sèl — de zè de tan ak nan fwa pi long) — ane sa a yo pral vin pi mal.

Yon rapid email oswa rele nou ak li ranje

Nou senp aplikasyon sou entènèt la ap asire ke ou ap konfòme yo ak IRD epi yo gen yon lòt opsyon abòdab pou taks sou zafè ki gen lòt pase li te gen nan pèsonèlman kontakte IRD. Si ou pa vle pou aplike sou entènèt, ou ka download yon Kiwi Ranbousman Taks fòm Aplikasyon isit la. Tanpri ekri an lèt detache li, ranpli li, siyen li epi retounen yo ban nou nan adrès sa a yo montre nan pati anba a nan ranbousman taks fòm aplikasyon an ak yon kopi ID foto, egzanp lisans chofè oswa paspò. Pou sekirite ou, nou mande pou tout bagay ki sou fòm sa a te make ak yon asterisk dwe ranpli